Spesovicornea pacltovae gen. nov. et sp. nov., a new elateroid sporomorph from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic).

Stránky 133-138
Citace VAVRDOVÁ, Milada a SVOBODOVÁ, Marcela. Spesovicornea pacltovae gen. nov. et sp. nov., a new elateroid sporomorph from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic). Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 2008, 64(2-4), 133-138. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/64-2-4/spesovicornea-pacltovae-gen-nov-et-sp-nov-a-new-elateroid-sporomorph-from-the-bohemian-cenomanian-czech-republic
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2008/64/2-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím