New cycad foliage of Pseudoctenis babinensis from the Bohemian Cenomanian.

Stránky 125-131
Citace KVAČEK, Jiří. New cycad foliage of Pseudoctenis babinensis from the Bohemian Cenomanian. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 2008, 64(2-4), 125-131. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/64-2-4/new-cycad-foliage-of-pseudoctenis-babinensis-from-the-bohemian-cenomanian
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2008/64/2-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím