Species Verrucariacearum (Lichenes) novae vel minus cognitae. / Nové nebo méně známé druhy lišejníkové čeledi Verrucariaceae.

Stránky 1-51
Citace SERVÍT, M.. Species Verrucariacearum (Lichenes) novae vel minus cognitae. / Nové nebo méně známé druhy lišejníkové čeledi Verrucariaceae. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1949, 5(9), 1-51. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/5-9/species-verrucariacearum-lichenes-novae-vel-minus-cognitae-nove-nebo-mene-zname-druhy-lisejnikove-celedi-verrucariaceae
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1949/5/9

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím