1949 /5/9

ISSN: 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online)
Vedoucí redaktor: Jiří Kvaček