A Contribution to our Knowledge of some Representatives of the Orders of the Insectivora and Rodentia in Slovakia. / Nové poznatky o některých zástupcích řádů Insectivora a Rodentia na Slovensku.

Stránky 1-77
Citace HANZÁK, Jan a ROSICKÝ, Bohumír. A Contribution to our Knowledge of some Representatives of the Orders of the Insectivora and Rodentia in Slovakia. / Nové poznatky o některých zástupcích řádů Insectivora a Rodentia na Slovensku. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1949, 5(4), 1-77. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/5-4/a-contribution-to-our-knowledge-of-some-representatives-of-the-orders-of-the-insectivora-and-rodentia-in-slovakia-nove-poznatky-o-nekterych-zastupcich-radu-insectivora-a-rodentia-na-slovensku
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1949/5/4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím