Osteologie a ekologie dvou druhů rodu Prolebias Sauvage (Pisces, Cyprinodontidae) v západočeském spodním miocénu.

Stránky 85-139
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis | 1985/41/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím