Antropologische Zusammenstellung aus der Begräbnisstätte des untergegangenen Dorfes Koválov.

Stránky 93-122
Citace UNGER, Josef, STLOUKAL, Milan, MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a VYHNÁLEK, Luboš. Antropologische Zusammenstellung aus der Begräbnisstätte des untergegangenen Dorfes Koválov. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1984, 40(2), 93-122. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/40-2/antropologische-zusammenstellung-aus-der-begrabnisstatte-des-untergegangenen-dorfes-kovalov
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1984/40/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím