Skelette aus dem slawisch-awarischen Gräbefeld in Virt.

Stránky 57-114
Citace VYHNÁLEK, Luboš, STLOUKAL, Milan, Hana, HANÁKOVÁ. Skelette aus dem slawisch-awarischen Gräbefeld in Virt.. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 32, 32(2-4), 57-114. DOI: https://doi.org/. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/32-2-4/skelette-aus-dem-slawisch-awarischen-grabefeld-in-virt
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis | 1976/32/2-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím