Molybdänit mit Erhöhten Rheniumgehalten aus der alpinen Paragenese von Peklo bei Habry (Böhmen)

Stránky 23-34
Citace JANSA, J.. Molybdänit mit Erhöhten Rheniumgehalten aus der alpinen Paragenese von Peklo bei Habry (Böhmen). Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 1972, 28(1-2), 23-34. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/28-1-2/molybdanit-mit-erhohten-rheniumgehalten-aus-der-alpinen-paragenese-von-peklo-bei-habry-bohmen
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1972/28/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím