Metasomatic ore deposit under the Hill Medene near Klenovec (Slovakia) and the geology of its environment. / Metosomatické ložisko pod Medeným u Klenovce a geologie jeho okolí (Veporské rudohoří).

Stránky 1-52
Citace LÁZNIČKA, Petr. Metasomatic ore deposit under the Hill Medene near Klenovec (Slovakia) and the geology of its environment. / Metosomatické ložisko pod Medeným u Klenovce a geologie jeho okolí (Veporské rudohoří). Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1963, 19(1), 1-52. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/19-1/metasomatic-ore-deposit-under-the-hill-medene-near-klenovec-slovakia-and-the-geology-of-its-environment-metosomaticke-lozisko-pod-medenym-u-klenovce-a-geologie-jeho-okoli-veporske-rudohori
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1963/19/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím