Contribution to the knowledge of the Archaeopterides of the Upper Carboniferous in Central Bohemia. / Příspěvek k poznání svrchnokarbonských Archaeopteridů středních Čech.

Stránky 11-22
Citace NĚMEJC, František. Contribution to the knowledge of the Archaeopterides of the Upper Carboniferous in Central Bohemia. / Příspěvek k poznání svrchnokarbonských Archaeopteridů středních Čech. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1938, 1(2), 11-22. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/1-2/contribution-to-the-knowledge-of-the-archaeopterides-of-the-upper-carboniferous-in-central-bohemia-prispevek-k-poznani-svrchnokarbonskych-archaeopteridu-strednich-cech
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1938/1/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím