Die Gräberfеlder der karpatenländischen Hügelgräberkultur – Pohrebiská karpatskej mohylovej kultúry – Могильники карпатской курганной культуры

Citace TOČÍK, Anton . Die Gräberfеlder der karpatenländischen Hügelgräberkultur – Pohrebiská karpatskej mohylovej kultúry – Могильники карпатской курганной культуры. Fontes Archaeologici Pragenses. Praha: Národní muzeum, 1964, 7(1). ISSN 0015-6183, 978-80-7036-330-0 (ISBN). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fap/7-1/die-graberfelder-der-karpatenlandischen-hugelgraberkultur-pohrebiska-karpatskej-mohylovej-kultury-mogilniki-karpatskoj-kurgannoj-kultury
Fontes Archaeologici Pragenses | 1964/7/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím