Die Anfänge der römischen Kaiserzeit in Böhmen – Počátky doby římské v Čechách –Начало римского периода в Чехии

Citace MOTYKOVÁ-ŠNEIDROVÁ, Karla . Die Anfänge der römischen Kaiserzeit in Böhmen – Počátky doby římské v Čechách –Начало римского периода в Чехии. Fontes Archaeologici Pragenses. Praha: Národní muzeum, 1963, 6(1). ISSN 0015-6183, 978-80-7036-330-0 (ISBN). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fap/6-1/die-anfange-der-romischen-kaiserzeit-in-bohmen-pocatky-doby-rimske-v-cechach-nacalo-rimskogo-perioda-v-cehii
Fontes Archaeologici Pragenses | 1963/6/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím