Archeologie v Čechách v období analytického pozitivismu (1868-1892): od Vocelova "Pravěku" po střetnutí muzejní a univerzitní školy = Archäologie in Böhmen in der Zeitperiode des analytischen Positivismus (1868-1892): Seit Vocel's "Vorzeit" bis zur Auseinandersetzung der Museums- und der Universitätsschule

Citace SKLENÁŘ, Karel. Archeologie v Čechách v období analytického pozitivismu (1868-1892): od Vocelova "Pravěku" po střetnutí muzejní a univerzitní školy = Archäologie in Böhmen in der Zeitperiode des analytischen Positivismus (1868-1892): Seit Vocel's "Vorzeit" bis zur Auseinandersetzung der Museums- und der Universitätsschule. Fontes Archaeologici Pragenses. Praha: Národní muzeum, 2017, 44(1). ISSN 0015-6183, 978-80-7036-330-0 (ISBN). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fap/44-1/archeologie-v-cechach-v-obdobi-analytickeho-pozitivismu-1868-1892-od-vocelova-praveku-po-stretnuti-muzejni-a-univerzitni-skoly-archaologie-in-bohmen-in-der-zeitperiode-des-analytischen-positivismus-1868-1892-seit-vocels-vorzeit-bis-zur-auseinandersetzung-der-museums-und-der-universitatsschule
Fontes Archaeologici Pragenses | 2017/44/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím