Karel Sklenář, Pravěká a raně středověká archeologie v dějinách Národního muzea – Prehistoric and Early Medieval Archaeology in History of National Museum

Stránky 331 s.
Citace SKLENÁŘ, Karel. Karel Sklenář, Pravěká a raně středověká archeologie v dějinách Národního muzea – Prehistoric and Early Medieval Archaeology in History of National Museum. Fontes Archaeologici Pragenses. Praha: Národní muzeum, 2014, 40(1), 331 s.. DOI: https://doi.org/. ISSN 0015-6183, 978-80-7036-330-0 (ISBN). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fap/40-1/karel-sklenar-praveka-a-rane-stredoveka-archeologie-v-dejinach-narodniho-muzea-prehistoric-and-early-medieval-archaeology-in-history-of-national-museum
Fontes Archaeologici Pragenses | 2014/40/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím