Oppidum Stradonice. Keramika ze starších fondů Národního muzea – The Stradonice oppidum. Pottery from early collections of the National Museum

Stránky 201 s.
Citace VALENTOVÁ, Jarmila. Oppidum Stradonice. Keramika ze starších fondů Národního muzea – The Stradonice oppidum. Pottery from early collections of the National Museum . Fontes Archaeologici Pragenses. Praha: Národní muzeum, 2013, 39(1), 201 s.. ISSN 0015-6183, 978-80-7036-330-0 (ISBN). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fap/39-1/oppidum-stradonice-keramika-ze-starsich-fondu-narodniho-muzea-the-stradonice-oppidum-pottery-from-early-collections-of-the-national-museum
Fontes Archaeologici Pragenses | 2013/39/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím