Oppidum Stradonice. Výzkum Albína Stockého r. 1929 – The Stradonice oppidum. Investigations of Albín Stocký in 1929

Citace VALENTOVÁ, Jarmila a VENCLOVÁ, Natálie. Oppidum Stradonice. Výzkum Albína Stockého r. 1929 – The Stradonice oppidum. Investigations of Albín Stocký in 1929. Fontes Archaeologici Pragenses. Praha: Národní muzeum, 2012, 38(1). ISSN 0015-6183, 978-80-7036-330-0 (ISBN). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fap/38-1/oppidum-stradonice-vyzkum-albina-stockeho-r-1929-the-stradonice-oppidum-investigations-of-albin-stocky-in-1929
Fontes Archaeologici Pragenses | 2012/38/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím