Osídlení kultury s lineární keramikou v Kosoři, okr. Praha-západ – Linear Pottery Culture settlement at Kosoř, Prague-West District

Citace LIČKA, Milan . Osídlení kultury s lineární keramikou v Kosoři, okr. Praha-západ – Linear Pottery Culture settlement at Kosoř, Prague-West District. Fontes Archaeologici Pragenses. Praha: Národní muzeum, 2012, 37(1). ISSN 0015-6183, 978-80-7036-330-0 (ISBN). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fap/37-1/osidleni-kultury-s-linearni-keramikou-v-kosori-okr-praha-zapad-linear-pottery-culture-settlement-at-kosor-prague-west-district
Fontes Archaeologici Pragenses | 2012/37/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím