Katalog staré sbírky Oddělení prehistorie a proto- historie Národního muzea IV, drobné přírůstky z let 1919 až 1939 – Katalog der Sammlung der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des Nationalmuseums in Prag IV, Kleinzu- gänge in den Jahren 1919–1939

Citace VOKOLEK, Vít . Katalog staré sbírky Oddělení prehistorie a proto- historie Národního muzea IV, drobné přírůstky z let 1919 až 1939 – Katalog der Sammlung der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des Nationalmuseums in Prag IV, Kleinzu- gänge in den Jahren 1919–1939. Fontes Archaeologici Pragenses. Praha: Národní muzeum, 2009, 34(1). ISSN 0015-6183, 978-80-7036-330-0 (ISBN). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fap/34-1/katalog-stare-sbirky-oddeleni-prehistorie-a-proto-historie-narodniho-muzea-iv-drobne-prirustky-z-let-1919-az-1939-katalog-der-sammlung-der-abteilung-fur-ur-und-fruhgeschichte-des-nationalmuseums-in-prag-iv-kleinzu-gange-in-den-jahren-19191939
Fontes Archaeologici Pragenses | 2009/34/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím