Katalog staré sbírky Oddělení prehistorie a proto- historie Národního muzea III, nálezy do roku 1913 – Katalog der Sammlung der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des Nationalmuseums in Prag III, Funde bis 1913

Citace VOKOLEK, Vít . Katalog staré sbírky Oddělení prehistorie a proto- historie Národního muzea III, nálezy do roku 1913 – Katalog der Sammlung der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des Nationalmuseums in Prag III, Funde bis 1913. Fontes Archaeologici Pragenses. Praha: Národní muzeum, 2007, 33(1). ISSN 0015-6183, 978-80-7036-330-0 (ISBN). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fap/33-1/katalog-stare-sbirky-oddeleni-prehistorie-a-proto-historie-narodniho-muzea-iii-nalezy-do-roku-1913-katalog-der-sammlung-der-abteilung-fur-ur-und-fruhgeschichte-des-nationalmuseums-in-prag-iii-funde-bis-1913
Fontes Archaeologici Pragenses | 2007/33/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím