Vepřek und Nová Ves (Bezirk Mělník, Mittelböhmen). Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen zur urgeschichtlichen Besiedlung in den Jahren 1992–1995

Citace LUTOVSKÝ, Michal a LIČKA, Milan . Vepřek und Nová Ves (Bezirk Mělník, Mittelböhmen). Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen zur urgeschichtlichen Besiedlung in den Jahren 1992–1995. Fontes Archaeologici Pragenses. Praha: Národní muzeum, 2006, 31(1). ISSN 0015-6183, 978-80-7036-330-0 (ISBN). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fap/31-1/veprek-und-nova-ves-bezirk-melnik-mittelbohmen-ergebnisse-der-archaologischen-ausgrabungen-zur-urgeschichtlichen-besiedlung-in-den-jahren-19921995
Fontes Archaeologici Pragenses | 2006/31/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím