Die Trichterbecherkultur in Mähren. Kultura nálevkovitých pohárů na Moravě – Культура воронковидных кубков в Моравии

Citace HOUŠŤOVÁ, Alena . Die Trichterbecherkultur in Mähren. Kultura nálevkovitých pohárů na Moravě – Культура воронковидных кубков в Моравии. Fontes Archaeologici Pragenses. Praha: Národní muzeum, 1960, 3(1). ISSN 0015-6183, 978-80-7036-330-0 (ISBN). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fap/3-1/die-trichterbecherkultur-in-mahren-kultura-nalevkovitych-poharu-na-morave-kultura-voronkovidnyh-kubkov-v-moravii
Fontes Archaeologici Pragenses | 1960/3/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím