Slavische Hügelgräber in Südböhmen – Slovan-ské mohyly v jižních Čechách – Cлaвянские курганы в южной Чехии

Citace TUREK, Rudolf . Slavische Hügelgräber in Südböhmen – Slovan-ské mohyly v jižních Čechách – Cлaвянские курганы в южной Чехии. Fontes Archaeologici Pragenses. Praha: Národní muzeum, 1958, 1(1). ISSN 0015-6183, 978-80-7036-330-0 (ISBN). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fap/1-1/slavische-hugelgraber-in-sudbohmen-slovan-ske-mohyly-v-jiznich-cechach-clavjanskie-kurgany-v-juznoj-cehii
Fontes Archaeologici Pragenses | 1958/1/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím