Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)

Stránky 189-194
Citace LITOCHLEB, Jiří, CÍCHA, Jaroslav a ŠREIN, Vladimír. Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2000, 8(1), 189-194. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/8-1/zlato-a-doprovodne-mineraly-z-aluvialnich-sedimentu-otavy-u-kestran-jz-od-pisku
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím