Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy

Stránky 207-210
Citace LITOCHLEB, Jiří, ŠREIN, Vladimír a KOZUMPLÍKOVÁ, Milena. Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2000, 8(1), 207-210. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/8-1/vyskyty-zilne-polymetalicke-mineralizace-v-proterozoiku-u-mnisku-pod-brdy
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím