Nové nálezy ušlechtilých odrůd opálu na jihozápadní Moravě

Stránky 262-263
Citace KŘESINA, Lukáš, STUDZINSKI, Boleslav, VOKÁČ, Milan a VOTAVA, Milan. Nové nálezy ušlechtilých odrůd opálu na jihozápadní Moravě. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2000, 8(1), 262-263. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/8-1/nove-nalezy-uslechtilych-odrud-opalu-na-jihozapadni-morave
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím