Krystalochemie minerálních fází v systému UO3 - H2O (schoepit - metaschoepit - „dehydratovaný schoepit\")

Stránky 99-109
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím