Aplity, aplitické granity a pegmatity z jihozápadního okraje středočeského plutonu

Stránky 222-225
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílejte nás na sociálních sítích
Rozumím