Aplity, aplitické granity a pegmatity z jihozápadního okraje středočeského plutonu

Stránky 222-225
Citace RENÉ, Miloš. Aplity, aplitické granity a pegmatity z jihozápadního okraje středočeského plutonu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2000, 8(1), 222-225. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/8-1/aplity-apliticke-granity-a-pegmatity-z-jihozapadniho-okraje-stredoceskeho-plutonu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím