Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti

Stránky 89
Citace LITOCHLEB, Jiří, SEJKORA, Jiří, ŠREIN, Vladimír a LITOCHLEBOVÁ, Eva. Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1999, 7(1), 89. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/7-1/prehled-mineralogie-stribra-pribramske-rudni-oblasti
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1999/7/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím