Nález vltavínu ve fluviálních sedimentech Vltavy v pískovně u Jeviněvsi s. od Kralup nad Vltavou

Stránky 242
Citace ŽÁK, Karel, BOUŠKA, Vladimír, Jaroslav, KADLEC. Nález vltavínu ve fluviálních sedimentech Vltavy v pískovně u Jeviněvsi s. od Kralup nad Vltavou. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 7, 7(1), 242. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/7-1/nalez-vltavinu-ve-fluvialnich-sedimentech-vltavy-v-piskovne-u-jevinevsi-s-od-kralup-nad-vltavou
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1999/7/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím