Meteorit z měsíce - Dar al Gani 400

Stránky 46
Citace BUKOVANSKÁ, Marcela, KURAT, Gero, BRANDSTÄTTER, Franz, DOBOSI, Gabor a NĚMEC, Ivan. Meteorit z měsíce - Dar al Gani 400. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1999, 7(1), 46. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/7-1/meteorit-z-mesice-dar-al-gani-400
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1999/7/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím