Vybrané skarnové a sblížené metamorfogenní mineralizace Českého masívu

Stránky 132
Citace ŠREINOVÁ, Blanka, LITOCHLEB, Jiří, Vladimír, ŠREIN. Vybrané skarnové a sblížené metamorfogenní mineralizace Českého masívu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 6, 6(1), 132. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/6-1/vybrane-skarnove-a-sblizene-metamorfogenni-mineralizace-ceskeho-masivu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1998/6/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím