Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram

Stránky 113
Citace ČERNÝ, Pavel, ŠREIN, Vladimír, LITOCHLEB, Jiří a KNÍŽEK, František. Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1998, 6(1), 113. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/6-1/skarny-a-mineralizace-v-proterozoiku-exokontaktni-zony-stredoceskeho-plutonu-v-prostoru-uranoveho-loziska-pribram
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1998/6/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím