Přehled skarnů moravské části moldanubika

Stránky 77
Citace HOUZAR, Stanislav. Přehled skarnů moravské části moldanubika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 6, 6(1), 77. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/6-1/prehled-skarnu-moravske-casti-moldanubika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1998/6/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím