Bassanit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova

Stránky 228
Citace NOVOTNÁ, Miroslava, Jiří, SEJKORA. Bassanit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 6, 6(1), 228. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/6-1/bassanit-z-horiciho-odvalu-dolu-katerina-v-radvanicich-u-trutnova
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1998/6/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím