Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou

Stránky 161-163
Citace LITOCHLEB, Jiří, SEJKORA, Jiří a ŠREIN, Vladimír. Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1997, 4(1), 161-163. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/4-1/zelezem-bohaty-dravit-z-krasovic-u-krasne-hory-nad-vltavou
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1997/4/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím