Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov

Stránky 183-185
Citace ŘEHOŘ, Michal, Zdeněk, DVOŘÁK. Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 4, 4(1), 183-185. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/4-1/nove-poznatky-o-mineralogii-lokality-ahnikov
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1997/4/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím