Nerosty Březového vrchu u Kostomlat

Stránky 221
Citace DVOŘÁK, Zdeněk. Nerosty Březového vrchu u Kostomlat. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1997, 4(1), 221. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/4-1/nerosty-brezoveho-vrchu-u-kostomlat
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1997/4/1



Sdílení na sociálních sítích




Rozumím