Měření indexu lomu minerálů pomocí Abbeova refraktometru

Stránky 274
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1997/4/1



Sdílejte nás na sociálních sítích




Rozumím