Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku

Stránky 169-172
Citace LITOCHLEB, Jiří, SEJKORA, Jiří, ŠREIN, Vladimír, ČEJDÍK, Petr a HOLKUP, Vít. Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1997, 4(1), 169-172. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/4-1/korund-ze-skapolitem-bohate-vapenatosilikatove-horniny-v-moldanubickych-mramorech-u-krtu-na-strakonicku
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1997/4/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím