Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní

Stránky 153-154
Citace LITOCHLEB, Jiří, NOVÁK, Jaroslav a ŠREIN, Vladimír. Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1997, 4(1), 153-154. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/4-1/chemicke-slozeni-silikatu-z-granat-magnetitoveho-skarnu-od-horni-vsi-u-marianskych-lazni
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1997/4/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím