Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze

Stránky 16-17
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1995/3/1Sdílejte nás na sociálních sítích
Rozumím