Minerály taktitu z Klatov

Stránky 232
Citace ČERNÝ, Pavel, VESELOVSKÝ, František, Jiří, VÍTOVEC. Minerály taktitu z Klatov. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 3, 3(1), 232. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/3-1/mineraly-taktitu-z-klatov
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1995/3/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím