Výskyt boltwooditu na uranovém ložisku Kladská (Česká republika)

Stránky 298-303
Citace PLÁŠIL, Jakub, SEJKORA, Jiří, ČEJKA, Jiří, PAVLÍČEK, Radim, BABKA, Karel a ŠKODA, Radek. Výskyt boltwooditu na uranovém ložisku Kladská (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, 24(2), 298-303. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/24-2/vyskyt-boltwooditu-na-uranovem-lozisku-kladska-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím