Supergénne minerály z Novej Anton žily, Hodruša-Hámre, Štiavnické vrchy (Slovenská republika)

Stránky 186-193
Citace ŠTEVKO, Martin, TUČEK, Peter, SEJKORA, Jiří a MALÍKOVÁ, Radana. Supergénne minerály z Novej Anton žily, Hodruša-Hámre, Štiavnické vrchy (Slovenská republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, 24(2), 186-193. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/24-2/supergenne-mineraly-z-novej-anton-zily-hodrusa-hamre-stiavnicke-vrchy-slovenska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím