Se a Cu mineralizace z Bílé Vody u Javorníka (Česká republika)

Stránky 161-177
Citace SEJKORA, Jiří, ŠKÁCHA, Pavel, SEN., Stanislav Kopecký, JUN., Stanislav Kopecký, PAULIŠ, Petr, MALÍKOVÁ, Radana a VELEBIL, Dalibor. Se a Cu mineralizace z Bílé Vody u Javorníka (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, 24(2), 161-177. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/24-2/se-a-cu-mineralizace-z-bile-vody-u-javornika-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím