Naumannit z uranového ložiska Labská u Špindlerova Mlýna, Krkonoše (Česká republika)

Stránky 252-255
Citace SEJKORA, Jiří a ŠKÁCHA, Pavel. Naumannit z uranového ložiska Labská u Špindlerova Mlýna, Krkonoše (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, 24(2), 252-255. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/24-2/naumannit-z-uranoveho-loziska-labska-u-spindlerova-mlyna-krkonose-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2016/24/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím