Zlato z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika)

Stránky 218 - 220
Citace PAULIŠ, Petr, KOPECKÝ, Stanislav, Ondřej, POUR. Zlato z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 23, 23(2), 218 - 220. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/23-2/zlato-z-vysoke-u-havlickova-brodu-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím