Supergenní mineralizace skarnového cínového ložiska Zlatý Kopec v Krušných horách (Česká republika)

Stránky 182 - 200
Citace POUR, Ondřej, GRAMBLIČKA, Roman, DVOŘÁK, Zdeněk, HLOUŠEK, Jan, MALÍKOVÁ, Radana, SEJKORA, Jiří, VRTIŠKA, Luboš, PAULIŠ, Petr a LUDVÍK, Jiří. Supergenní mineralizace skarnového cínového ložiska Zlatý Kopec v Krušných horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2015, 23(2), 182 - 200. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/23-2/supergenni-mineralizace-skarnoveho-cinoveho-loziska-zlaty-kopec-v-krusnych-horach-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím