Selenidy z fluoritového ložiska Moldava v Krušných horách (Česká republika)

Stránky 229 - 241
Citace SEJKORA, Jiří a ŠKÁCHA, Pavel. Selenidy z fluoritového ložiska Moldava v Krušných horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2015, 23(2), 229 - 241. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/23-2/selenidy-z-fluoritoveho-loziska-moldava-v-krusnych-horach-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím